Các Bộ, ngành sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

(PLVN) -Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), các bộ, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức Lễ mít tinh, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật…

Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020

Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020

Trước đó, chiều 5/11, Bộ Công an đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương cũng như năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên rõ rệt; góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều biện pháp, giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong CAND, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm: nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến an ninh, trật tự. Coi trọng việc tổ chức Ngày pháp luật để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành, thực thi pháp luật. Lựa chọn nội dung trọng điểm trong kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh, trật tự…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, ngay từ 9/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật. Theo đó, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 tập trung vào việc phổ biến, giới thiệu các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động quản lý của NHNN ban hành trong năm 2020, các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng…; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng… Theo NHNN, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

Và ngày 5/11 vừa qua, NNHNN đã có văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến và phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, tới các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia Cuộc thi. Mục đích của Cuộc thi là nhằm cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, ngay từ trung tuần tháng 6/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, quán triệt thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phòng, chống tội phạm.

Để Ngày pháp luật năm 2020 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất và hiệu quả, ngay từ tháng 6/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp; trong đó, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm