Căn cứ tính số năm kinh nghiệm của nhà thầu

(PLO) -  Việc tính số năm kinh nghiệm của cá nhân dựa trên bằng chứng về thời gian cá nhân đó bắt đầu công việc.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh (An Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu số năm kinh nghiệm của chủ trì lập tổng mức đầu tư tối thiểu 10 năm, dưới 10 năm thì số điểm đánh giá = 0 (hồ sơ mời thầu không ghi rõ là căn cứ vào đâu để xác định số năm kinh nghiệm).

Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có kê khai số năm kinh nghiệm ở biểu mẫu số 8 - lý lịch chuyên gia tư vấn từ năm 2007 đến năm 2017 (trong đó có ghi từ năm 2007 đến 2008 là nhân viên học việc được phân công nhiệm vụ lập dự toán), kèm theo bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp nhưng năm tốt nghiệp năm 2008.

Ông Khanh hỏi, trong trường hợp trên, để xác định số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan thì căn cứ vào năm bắt đầu làm công việc liên quan hay năm tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu. Việc tính số năm kinh nghiệm của cá nhân dựa trên bằng chứng về thời gian cá nhân đó bắt đầu công việc.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm