Cần gỡ nút thắt công tác phối hợp trong thi hành án

(PLO) - Đó là lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Tân, TP HCM, tại Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018 mới diễn ra.

Cần gỡ nút thắt công tác phối hợp trong thi hành án

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS

Thực tiễn hoạt động cho thấy công tác THADS trên địa bàn quận Bình Tân thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh, kết quả tỷ lệ đạt được năm sau cao hơn năm trước. Ban Chỉ đạo đã thể hiện là cầu nối gắn kết giữa Chi cục THADS quận với các cơ quan, đơn vị thuộc quận, khi phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, thông qua Ban Chỉ đạo để giải quyết ngay, tránh lãng phí thời gian.

Kịp thời chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục THADS quận. Theo số liệu báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục THADS quận Bình Tân: Về việc: Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 1.772 việc, đạt tỷ lệ 47,24%.

Về tiền:  Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 86,2 tỷ đồng. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước: thụ lý là 3.881 việc, tương ứng với số tiền là 25,6 tỷ đồng (chiếm 78,9% về việc và 1,7% về tiền), đã giải quyết được 1.675 việc, thu được số tiền là 4,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,1% về việc và 17,5% về tiền…

Cùng với đó, công tác phối hợp trong THADS trên địa bàn quận đã đi vào nền nếp, ý thức trách nhiệm của một số cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án được nâng lên. Ban lãnh đạo Chi cục THADS quận phát huy được vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao; đông đảo cán bộ, công chức THADS có tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả thống kê cho thấy công tác phối hợp trả lời xác minh chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Đẩy mạnh cưỡng chế với các vụ việc lớn

Để công tác THADS trên địa bàn quận Bình Tân tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được, Ban Chỉ đạo THADS quận đề ra phương hướng cụ thể như sau: Tham mưu UBND quận kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS quận theo quy định; sửa đổi quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo THADS; duy trì họp định kỳ mỗi tháng một lần hoặc đột xuất. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong công tác THADS trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận trong công tác THADS. Các thành viên Ban Chỉ đạo THADS được phân công phụ trách các phường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác THADS tại địa bàn mình phụ trách. 

Chỉ đạo Chi cục THADS quận tập trung tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục, rà soát, phân loại án chính xác 100% về việc, về tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, qua đó có biện pháp tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật, không để phát sinh những khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; những vụ việc trên 03 năm có điều kiện thi hành án nhưng chưa thi hành xong; kiên quyết cưỡng chế đối với những vụ cố tình chây ỳ, trốn tránh thi hành án.

Chỉ đạo phối hợp với Công an quận, Tòa án nhân dân quận, rà soát các bản án hình sự còn tồn đọng từ năm 2004-2008 để ra quyết định thi hành án. Chỉ đạo các cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 về ban hành quy chế phối hợp trong công tác thông báo, xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế THADS trên địa bàn quận Bình Tân, trả lời việc cung cấp các thông tin xác minh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan THADS theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật THADS năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2004.

Thay mặt lãnh đạo cấp ủy quận Bình Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo THADS Lê Văn Thinh ghi nhận những kết quả của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục THADS quận đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ hạn chế trong quá trình phối hợp của các đơn vị trong công tác THADS, qua 6 tháng đi vào thực tiễn, chưa thực sự phát huy kết quả, do đó cần phải khắc phục ngay nút thắt này mới có thể hoàn thành được chỉ tiêu được giao, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao vai trò phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện việc phối hợp đạt hiệu quả.

Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Phạm Huy Hoàng yêu cầu lãnh đạo Chi cục THADS Bình Tân: Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế  trong quá trình thi hành nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác xác minh thi hành án; đẩy nhanh tiến độ thi hành đối với án tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn; chú trọng công tác tiếp công dân. Đặc biệt phải tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy địa phương đối với công tác THADS, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chấp hành và thực hiện đúng sự chỉ đạo về nghiệp vụ của THADS thành phố, tạo mối quan hệ phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị tại địa phương để có được kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm