Cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị

(PLVN) -Chiều 25/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020).

Cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua- khen thưởng cho biết Vụ đã chỉnh lý, lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo các Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo để trình ban hành; tham mưu ban hành Công văn số 1740/BTP-TĐKT ngày 14/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đối với các Sở Tư pháp; Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo về kiện toàn, bổ sung thành viên của các Tiểu ban; tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các tiểu ban.

Liên quan đến hoạt động truyền thông, Chuyên trang về kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp đã được đưa vào hoạt động. Hiện nay, Vụ đang hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực gửi tin, bài đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ, Ngành, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, của Bộ, ngành Tư pháp; những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt để đăng tải trên chuyên trang và các phương tiện truyền thông khác của Bộ, Ngành. 

Vụ đã phối hợp với Văn phòng Bộ để chỉnh lý, hoàn thiện lại dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban. Vụ đã hoàn tất việc rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ, ngành Tư pháp và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của 37 tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan THADS địa phương có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019 để báo cáo Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Tư pháp.

Ngoài ra, Vụ cũng đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp và dự thảo văn bản báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ hướng dẫn việc đề xuất tặng Bằng khen cho đối tượng là tập thể, cá nhân thuộc pháp chế các bộ, ban, ngành có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Tại cuộc họp, thành viên các tiểu ban đã góp ý về các vấn đề cụ thể như: tài liệu, ấn phẩm phục vụ Đại hội; kịch bản phim tài liệu; chương trình, kịch bản Đại hội; phương án tổ chức Đại hội…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm nhưng vẫn phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tiểu ban. Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo và Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tổ chức cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cụ thể để bao quát đầy đủ các hoạt động.

Về kịch bản phim tài liệu, cần trao đổi kỹ các nội dung để đảm bảo có chiều sâu, làm nổi bật được truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Tư pháp. Cùng với đó, cần nghiên cứu thêm các hoạt động thể thao, văn nghệ; dự toán kinh phí; vận động nguồn kinh phí xã hội hóa; nghiên cứu đề xuất khen thưởng các đối tác, pháp chế bộ, ngành... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm