Cập nhật phân luồng giao thông khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội Đảng XIII

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cập nhật về phân luồng giao thông giúp người dân tránh lưu thông vào các tuyến đường bị cấm. Người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành sự hướng dẫn của CSGT.
Cập nhật phân luồng giao thông khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội Đảng XIII ảnh 1
 
Cập nhật phân luồng giao thông khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội Đảng XIII ảnh 2
 
Cập nhật phân luồng giao thông khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội Đảng XIII ảnh 3
 
Cùng chuyên mục

Đọc thêm