Chi cục THADS Quận 7 nâng cao hiệu quả công tác, hướng về ngày thành lập Ngành Tư pháp

(PLVN) -Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xác định rõ mục tiêu trên, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS… phát động, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao.
Chi cục THADS Quận 7 nâng cao hiệu quả công tác, hướng về ngày thành lập Ngành Tư pháp

Tạo điều kiện cho Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án

Chi cục THADS Quận 7 đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác; xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua định kỳ, đột xuất theo đúng kế hoạch cấp trên giao. Theo đó, chú trọng phát động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Các phong trào thi đua được tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện.

Trên cơ sở phong trào thi đua đã được phát động tại đơn vị, lãnh đạo Chi cục THADS Quận 7 đã chỉ đạo cho các Chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong năm thi đua, đặc biệt là kế hoạch xác minh, phân loại hồ sơ để giải quyết số việc chuyển kỳ sau. 100% Chấp hành viên Chi cục THADS Quận 7 đã xây dựng kế hoạch công tác, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả công tác trước lãnh đạo đơn vị. Đồng thời lãnh đạo Chi cục THADS Quận 7 cũng căn cứ kế hoạch công tác do các Chấp hành viên xây dựng để kiểm tra, giám sát các Chấp hành viên, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các Chấp hành viên, công chức đơn vị trong công tác tổ chức thi hành án.

Chi cục THADS Quận 7 nâng cao hiệu quả công tác, hướng về ngày thành lập Ngành Tư pháp ảnh 1
 

Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Chi cục THADS quận 7 luôn tích cực hỗ trợ các đơn vị, đồng nghiệp ở các huyện ngoại thành, các tỉnh khác đến yêu cầu xác minh, thực hiện công tác THADS. Bên cạnh đó cán bộ, công chức đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp 4 ngày lương vào quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo”, “ Phòng chống thiên tai trên địa bàn Quận 7” và xây nhà Đại đoàn kết cho cán bộ công chức thi hành án có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ do Cục THADS phát động. 

Nhiều năm liên tục xếp hạng A

Thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, qua đó công tác THADS trên địa bàn quận 7 trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cao, số lượng việc, tiền thi hành xong tăng so với năm trước. Riêng trong năm 2019, kết quả đã giải quyết xong 2.169 việc, đạt tỷ lệ 82% (vượt 9% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao). Số đã giải quyết xong hơn 283 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51.77% (vượt 18.77% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Chi cục liên tiếp hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao, được xếp hạng A, được công nhận tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm liền được nhận Bằng khen Bộ Tư pháp, cờ thi đua ngành Tư pháp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua, theo Ông Nguyễn Văn Minh - Chi Cục trưởng Chi Cục THADS Quận 7 cho biết, Chi cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục THADS thành phố, Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo THADS quận. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp không ít khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngày một cao, lượng án thụ lý tăng, các vụ việc thi hành án phát sinh nhiều, tính chất phức tạp mà biên chế lại bị cắt giảm. Do đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng là rất quan trọng, cần thiết. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt. Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó.

Bên cạnh đó, thường xuyên báo cáo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 7 những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án để có hướng tháo gỡ kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tại địa bàn quận, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động THADS… 

Đọc thêm