Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao; ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Chủ tịch nước mới ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Chủ tịch nước đồng thời ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Các quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Huy Tiến và ông Nguyễn Văn Quảng có hiệu lực kể từ ngày 16/11.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định bổ nhiệm cho hai cán bộ trên.

Chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, những cán bộ này đều giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao, là người đứng đầu các đơn vị phải bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám chịu trách nhiệm. 

"Các đồng chí được bổ nhiệm sẽ luôn gương mẫu trong công việc cũng như cuộc sống; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của người đứng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của toàn ngành", Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bày tỏ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm