Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 6 luật

(PLO) -Sáng 14/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 Luật vừa được Quốc hội thông qua.
 

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 6 luật

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn chủ trì buổi công bố các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, bao gồm: Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Quản lý nợ công; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Vũ Văn Tám, Luật Lâm nghiệp năm 2017 lần này đã mở rộng phạm vi điều chỉnh; thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng. Luật quy định chặt chẽ việc quản lý rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác do Chính phủ phê duyệt…

 Về Luật Quản lý nợ công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, việc quản lý nợ chính quyền địa phương được quy định chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, điều kiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan, đặc biệt là Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Để đảm bảo an toàn, bền vững nợ công, việc huy động vốn vay phải đảm bảo các tiêu chí an toàn nợ công và chủ động bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Các khoản vay chỉ được thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ tác động đến quy mô nợ công, trong giới hạn các chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả nợ trung hạn…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế trong quá trình kiểm tra phòng dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HCDC)

Thủ tướng chỉ đạo, điều phối chung công tác phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đọc thêm