Chủ tịch nước ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự cho 2 chức vụ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các thành viên Chính phủ vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, chiều 27/10, Chủ tịch nước đã ký Quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa; và Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu;

Chủ tịch nước đồng thời ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; và Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc liêu, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, ngày 25/10, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu với 88,19% tổng số đại biểu tán thành.

Ngày 26/10, Quốc hội Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết  về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái với 91,04% đại biểu tán thành.

Ông Phan Văn Sáu sẽ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, thay ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm