Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(PLVN) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (đứng giữa)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (đứng giữa)

Ngày 3/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị;

Nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được tặng Huân chương, Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong năm 2019, phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; trong lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội; trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đều có sự gắn kết chặt chẽ.

Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua đã đi vào nền nếp, thực chất hơn.

Các phong trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Hội nghị đã nghe các tham luận đại diện cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm minh chứng thêm về hiệu quả của hoạt động thi đua, khen thưởng đang được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, hoạt động hiệu quả trên mọi mặt đời sống.

Giữ vững truyền thống của vùng đất học

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2019, trong đó đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh NTM; giữ vững truyền thống giáo dục - đào tạo của vùng đất học.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giảm nghèo, hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các tôn giáo đã được duy trì, mang lại hiệu quả tốt.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Phát huy thành quả trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhằm đóng góp tích cực vào quá trình lãnh đạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm