Chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện họ, hụi biêu, phường

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường (Nghị định 19).
Ảnh minh họa (Trọng Nghĩa)
Ảnh minh họa (Trọng Nghĩa)

Kế hoạch nhằm quán triệt, thống nhất nhận thức về vị trí, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 19 trong tổng thể hệ thống pháp luật; xác định, đánh giá khách quan, toàn diện những khó khăn, vướng trong thực thi pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm các cơ quan trong việc tiếp tục thực thi Nghị định 19, quyết liệt xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng núp bóng họ, hụi biêu, phường để vi phạm pháp luật.

Theo Kế hoạch, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế làm đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Rà soát Nghị định 19 và các văn bản pháp luật liên quan sau 05 năm triển khai thi hành; nghiên cứu xây dựng các báo cáo chuyên đề nghiên cứu thực trạng và các quy định pháp luật liên quan Nghị định 19 sau 05 năm triển khai thi hành; tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19; Tổ chức theo dõi, rà soát sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19; triển khai theo dõi, quán triệt việc thực hiện quy định của Nghị định 19 hằng năm.

Bên cạnh đó, Kế hoạch nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực góp ý và tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp và người dân.

Đọc thêm