Có được truy lĩnh trợ cấp tuất thân nhân liệt sĩ

(PLO) - Bà Nguyễn Hông Anh (Thanh Hóa) hỏi: Mẹ tôi năm nay 70 tuổi và mới được Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh ra quyết định cho mẹ tôi được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ liệt sĩ tái giá tháng vào 12/2015. Đề nghị quý báo cho biết trường hợp của mẹ tôi có được truy lĩnh tiền tuất khi mẹ tôi tròn 55 tuổi không?

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Luật gia Hồng Hạnh trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn về thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác như sau: Sở Lao động- Thương binh và xã hội nơi cá nhân cư trú trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp.

Theo đó, vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (tái giá) được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày Giám đốc Sở ra quyết định trợ cấp. Do đó, trường hợp của mẹ anh không được truy lĩnh trợ cấp tuất mà chỉ được hưởng tiền trợ cấp từ ngày quyết định trợ cấp có hiệu lực (thông thường những quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Cần một chính sách tín dụng mới về sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đọc thêm