Công bố loạt quyết định nhân sự tại Tổng cục Thuế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng cục Thuế vừa công bố các quyết định nhân sự của Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Cục Thanh tra kiểm tra thuế.

Công bố loạt quyết định nhân sự tại Tổng cục Thuế

Theo các quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo tương đương do chuyển đổi mô hình tổ chức, ông Phạm Ngọc Lai, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ được chuyển đổi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Quyết định số 1789/QĐ-TCT);

Các ông Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ được chuyển đổi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục này (Quyết định số 1796/QĐ-TCT, Quyết định số 1798/QĐ-TCT).

Đồng thời, tại Quyết định số 1816/QĐ-TCT, ông Đặng Văn Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ông Vũ Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra được chuyển đổi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thanh tra kiểm tra (Quyết định số 1794/QĐ-TCT).

Các ông Nguyễn Tiến Trung và Giang Văn Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra được chuyển đổi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thanh tra kiểm tra (Quyết định số 1790/QĐ-TCT, Quyết định số 1819/QĐ-TCT).

Theo Quyết định số 1809/QĐ-TCT, bà Tô Kim Phượng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thanh tra kiểm tra.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm