Công tác đảng tại Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam “cơ bản có bài bản, nền nếp”

(PLVN) - Trong 2 ngày 06 và 11/6/2024, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác đảng tại Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam và các chi bộ Khối Các cơ quan đại diện và Chi bộ Khối Hành chính.
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/6/2024.
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/6/2024.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, trong 2 ngày 06 và 11/6/2024, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác đảng tại Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam và các chi bộ Khối Các cơ quan đại diện và Chi bộ Khối Hành chính. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi bộ Khối các cơ quan đại diện của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh ngày 06/6/2024.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi bộ Khối các cơ quan đại diện của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh ngày 06/6/2024.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Thị Lành, thực hiện nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Quế, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp công bố các nội dung kiểm tra tại Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/6/2024.

Đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp công bố các nội dung kiểm tra tại Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/6/2024.

Tại 2 Chi bộ và Đảng bộ Báo, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành công tác kiểm tra khách quan, công tâm, kỹ lưỡng, nhận xét sát với thực tiễn công tác đảng tại cơ sở. Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, trung thực của 2 Chi bộ và Đảng bộ Báo; cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Đồng chí Đỗ Quang Trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Khối các cơ quan đại diện Báo cáo về công tác đảng của Chi bộ tại cuộc kiểm tra ngày 06/6/2024.

Đồng chí Đỗ Quang Trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Khối các cơ quan đại diện Báo cáo về công tác đảng của Chi bộ tại cuộc kiểm tra ngày 06/6/2024.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác Đảng tại 2 Chi bộ và Đảng bộ Báo được tiến hành cơ bản có bài bản, nền nếp. Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế do cách hiểu, vận dụng các quy định trong công tác Đảng dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh yêu cầu 2 Chi bộ và Đảng bộ Báo cần khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn Kiểm tra chỉ ra đảm bảo chất lượng công tác Đảng tại 2 Chi bộ và Đảng bộ cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam, để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Báo Pháp luật Việt Nam trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Báo hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đóng góp cho kết quả, thành tích chung của Bộ, Ngành Tư pháp./.

Đọc thêm