Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – 20 năm xây dựng và phát triển

(PLVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (5/8/2003-5/8/2023), sáng 7/7, Cục đã tổ chức Tọa đàm “Cục Kiểm tra VBQPPL - 20 năm xây dựng và phát triển” với sự chủ trì của Cục trưởng Hồ Quang Huy và Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hòe.
Toàn cảnh Tọa đàm.
Toàn cảnh Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức của đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy khẳng định trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với chức năng ban đầu là giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thống nhất quản lý nhà nước về kiểm tra VBQPPL, thực hiện kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp, đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Cục đã mở rộng, tăng cường trên nhiều mặt công tác về hậu kiểm VBQPPL, bao gồm: kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống QPPL. Cục được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy, từ ngày thành lập chỉ với 8 công chức, đến nay biên chế được giao của đơn vị là 34 biên chế; cơ cấu tổ chức, đội ngũ công chức được sắp xếp, kiện toàn hợp lý, khoa học với 5 đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, Cục luôn bám sát tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ thông qua hoạt động hướng dẫn, tập huấn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, Cục đã kịp thời nhận diện, giải quyết những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy, tạo chuyển biến tích cực của các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành VBQPPL.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Công tác kiểm tra VBQPPL của Cục ngày càng bảo đảm tiếp cận, kiểm tra kịp thời, có hệ thống theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, bám sát thực tiễn ban hành văn bản của Bộ, ngành, địa phương, sự phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, người dân, tổ chức, thể hiện rõ nét vai trò của Bộ Tư pháp trong việc phản ứng chính sách.

Trong công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPP, từ năm 2020 đến nay, với vai trò là đơn vị thực hiện nhiệm vụ Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL, Cục đã tập trung tham mưu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các đợt rà soát tổng thể, rà soát chuyên sâu với VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước do các cơ quan Trung ương ban hành.Qua đó nhận diện, nghiên cứu xử lý, hoàn thiện bất cập về thể chế.

Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL, đến nay, Bộ Pháp điển đã được hoàn thành cơ bản, vượt tiến độ 1 năm so với thời hạn được đề ra. Song song với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển cũng được chú trọng đẩy mạnh.

Với những kết quả đó, Cục đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Tư pháp. Đặc biệt, Cục đã được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vào năm 2018, hiện nay Cục đang được Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Tư pháp nhất trí làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì vào dịp 20 năm ngày thành lập Cục.

Định hướng, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đặc biệt là yêu cầu “Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý VBQPPL trái pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng pháp luật” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã và đang đặt ra nhiều nhiệm vụ, thách thức nặng nề đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói chung và công tác của Kiểm tra VBQPPL nói riêng.

Trong bối cảnh đó, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, đánh giá, làm rõ hơn về quá trình xây dựng, phát triển của Cục trong 20 năm và các yêu cầu, khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới. Từ đó giúp Cục xác định rõ hơn các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác chuyên môn, trong xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể để tạo nền tảng tư tưởng, tinh thần nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, giúp Cục không ngừng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp này, Cục đã trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Cục trưởng Hồ Quang Huy và nguyên Cục trưởng Lê Hồng Sơn tặng quà kỷ niệm cho Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cục trưởng Hồ Quang Huy và nguyên Cục trưởng Lê Hồng Sơn tặng quà kỷ niệm cho Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục.

Lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đọc thêm