Cục THADS TT- Huế vượt khó, tạo đà 'cán đích' cuối năm

(PLO) - Dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn song Cục  thi hành án dân sự (THADS) tỉnh TT- Huế đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong các tháng còn lại, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

Cục THADS tỉnh TT- Huế chú trọng, nâng cao hiệu quả thi hành án

Cục THADS tỉnh TT- Huế chú trọng, nâng cao hiệu quả thi hành án

Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng cục về việc triển khai công tác năm 2018, Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức 12 nhóm công việc để triển khai nhiệm vụ từ những tháng đầu năm.

Cục THADS tỉnh đã thành lập Tổ chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tài sản THA bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành và đã bán đấu giá thành. Bên cạnh đó, Tổ công tác xử lý nợ xấu của Cục THADS tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được Lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở trên các lĩnh vực nghiệp vụ, tài chính, kế toán ngân sách. Ngoài ra, lãnh đạo Cục đã tích cực, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, qua việc lập các đoàn công tác về cơ sở để nắm tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ để có hướng chỉ đạo cụ thể, kịp thời.

Trong 9 tháng đầu năm các đơn vị trong toàn tỉnh đã cố gắng, tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có một số đạt tỷ lệ về việc cao là: Chi cục THADS huyện Nam Đông 76,19%, Chi cục THADS huyện Phú Vang 71,90%, Chi cục THADS huyện Phú Lộc 72,43% Chi cục THADS huyện Quảng Điền 89%.

Thời gian qua, công tác phối hợp với cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ THADS của cơ quan Cục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động phối hợp liên ngành cũng được thực hiện rộng khắp các mặt công tác, trong đó nổi bật như: Phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Tài nguyên và môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND thị xã Hương Thủy…để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của vụ Phan Thị Lộc (Chi cục THADS TP.Huế), vụ Công ty Hoàng Kim (Chi cục THADS thị xã Hương Thủy)…

Cục THADS tỉnh cũng chú trọng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng và triển khai phương án kiện toàn, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển chuyển đổi vị trí công tác của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Cử các công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu THADS, hành chính và giải quyết khiếu nại; tham gia tập huấn phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THA…

Ông Ngô Thanh Cường- Cục trưởng Cục THADS tỉnh TT- Huế cho biết, trước thực trạng công tác THADS còn nhiều tồn tại, hạn chế, Cục THADS đã thẳng thắn nhìn nhận và tìm những giải pháp khắc phục trong những tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, phân loại án chính xác, chú trọng đến những vụ việc phức tạp, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, những vụ việc có liên quan đến nhóm án tín dụng ngân hàng, những địa bàn có số lượng án phải thi hành nhiều.

Trong 3 tháng cuối năm, Cục THADS tỉnh sẽ tăng cường hoạt động phối hợp với các Ban, ngành, chính quyền địa phương để xử lý các trường hợp còn vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, sự chênh lệch về mốc giới, diện tích để xử lý nhanh tài sản. Kiên quyết cưỡng chế các vụ việc phức tạp, kéo dài, chây ỳ để đảm bảo thi hành án. Giảm giá với tỉ lệ tối đa cho phép để nhanh chóng bán được tài sản phát mãi nhiều lần mà không có người mua.

Tiếp tục rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng cán bộ ngành THADS tỉnh nhà. Đồng thời, bố trí Chấp hành viên có kinh nghiệm thi hành các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng để xử lý nhanh và đúng luật.

“Trước mắt, ngay trong tháng 8, cơ quan THADS tỉnh sẽ đánh giá lại hoạt động phối hợp với Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để xác định rõ trách nhiệm của ngành THADS, trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại; tìm giải pháp cụ thể, thích hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ quan có thẩm quyền có cơ chế thích hợp để giải quyết các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng sao cho đạt hiệu quả cao nhất” – Cục trưởng Ngô Thanh Cường chia sẻ thêm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm