Cục Thi hành án dân sự Ninh Bình tăng cường kiểm tra cơ sở

(PLVN) -Từ 01/10/2019 đến 29/02/2020, Ninh Bình đã giải quyết xong 1.393/2.972 việc có điều kiện thi hành; Đã giải quyết xong số tiền 58.706.701.000 đồng.

Cục THADS Ninh Bình cho biết, trong tháng 2/2020, Cục THADS tỉnh đã thành lập đoàn công tác do Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục làm việc và kiểm tra công tác phân loại án tại các đơn vị có kết quả thi hành án dân sự đạt tỷ lệ thấp. Tại buổi làm việc Lãnh đạo các đơn vị, Chấp hành viên đã báo cáo những vướng mắc khó khăn, đề xuất kiến nghị biện pháp giải quyết đối với từng vụ việc thi hành án cụ thể. Trên cơ sở đó đã giúp lãnh đạo Cục nắm bắt được nội dung từng vụ việc cụ thể để có định hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với vụ việc có tính chất phức tạp có số tiền phải thu lớn Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp nghiên cứu, nhanh chóng có biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết hoặc trực tiếp tổ chức thi hành.

Cục đã chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chấp hành viên, công chức thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các Chấp hành viên phải chủ động rà soát, xác minh, đôn đốc thi hành án, lập kế hoạch giải quyết từng vụ việc. Lãnh đạo Cục THADS và lãnh đạo các Chi cục THADS trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra sát sao, tập trung lực lượng giải quyết ngay các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là những việc có giá trị lớn, gắn trách nhiệm của cá nhân Chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án với kết quả thi hành án.

Từ 01/10/2019 đến 29/02/2020, Ninh Bình đã giải quyết xong 1.393/2.972 việc có điều kiện thi hành; Đã giải quyết xong số tiền 58.706.701.000 đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm