Đà Nẵng phổ biến, quán triệt Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

(PLVN) - Ngày 9/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thể; quận, huyện, xã, phường; đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện trên địa bàn TP.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội do UBND TP Đà Nẵng tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội do UBND TP Đà Nẵng tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Quốc hội nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây là Nghị quyết nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn, cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Do vậy, việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 119/2020/QH14 là hết sức cần thiết, nhằm đưa nội dung của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn.

Đà Nẵng phổ biến, quán triệt Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ảnh 1
 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tạ Tự Bình phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14. Trong đó, nổi bật là những nội dung quan trọng của nghị quyết, như: Quy định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; nhiệm vụ của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường; nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước…

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn nghị quyết của Quốc hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình; hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 đối với cấp TP trong tháng 8/2020, đối với quận, huyện, phường, xã trong tháng 9/2020.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm