Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân

(PLVN) - Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 10 (khóa VIII) tổ chức hôm qua (30/7) tại Hà Nội. 

 Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì tiến hành thảo luận, cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản, những nội dung cơ bản nhất, quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ban Thường trực thống nhất tinh thần chung là quá trình tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. 

Đối với Báo cáo chính trị, yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển hài hoà kinh tế, xã hội, văn hoá, con người, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Đây là Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam cuối cùng của khóa VIII; qua 9 lần tổ chức Hội nghị Ủy ban, Ban Thường trực đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các cụ, các vị và các đồng chí. Tại hội nghị hôm nay, Ban Thường trực mong muốn tiếp tục được lắng nghe ý kiến của các đồng chí đối với các nội dung rất quan trọng trình tại Hội nghị này” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân- nhất là những vấn đề đang ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc để từ đó có lộ trình xây dựng những chương trình hành động của nhiệm kỳ tới phù hợp hơn.

Về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, ông Hùng kiến nghị Mặt trận cần chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào việc nắm bắt tình hình nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Nhấn mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải tiếp tục được mở rộng, củng cố tăng cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam cần làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII: coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp qua đó mang lại một tinh thần mới, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trên cơ sở những ý kiến góp ý, các tiểu ban liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tiến hành đăng tải báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý; đề nghị Tiểu ban nhân sự tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Để tạo được dấu ấn Mặt trận trong lòng nhân dân, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ chọn những việc trọng tâm, trọng điểm và thực hiện đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; các chương trình giám sát, phản biện xã hội tại địa phương và quan tâm thiết thực đến các hộ nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt phải phát huy được lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cá nhân, để mỗi người cùng góp sức mình xây dựng nền tảng đạo đức trong gia đình, lan tỏa những nét đẹp, nét nhân văn trong xã hội và cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm