Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

(PLVN) -Vừa qua, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội.

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 – 2024, có 21 hội viên, trong đó 100% hội viên là đảng viên, 100% trình độ đại học và trên đại học. Lực lượng hội viên Chi hội là lực lượng nòng cốt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc và gương mẫu.

Trong nhiệm kỳ, Chi hội đã chỉ đạo các hội viên thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ công tác của Chi hội, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên; thường xuyên gắn kết hội viên trong việc tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quán triệt việc tổ chức sinh hoạt theo quy định; quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng hội viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ khác do Hội Luật gia tỉnh giao. Chi hội tham gia tích cực vào xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Với đặc thù là các hội viên của Chi hội đều là các chức danh như: Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và chuyên viên, các hội viên luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt công việc. Nhiều hội viên đã phát huy tốt vai trò động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên đã tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác chuyên môn chính xác, hiệu quả. Hàng năm tỷ lệ về án và về tiền đều đạt chỉ tiêu của ngành đề ra, tiêu biểu, năm 2018 và năm 2023, Hội có 2 cá nhân đã được Trung ương Hội Luật gia tặng Bằng khen.

Đại hội đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 3 hội viên.

Đọc thêm