Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) -Sáng 26/2, Học viện Tư pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ Tư pháp Cao Xuân Thủy, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cùng đại diện các tổ công đoàn, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Bộ Tư pháp. 

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp Trần Thanh Phương cho biết, trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Học viện Tư pháp đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị. 

Học viện Tư pháp cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tập trung vào một số nội dung. Cụ thể, Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hoá các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Đồng thời thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp tốt với chính quyền trong việc đôn đốc nhắc nhở thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc hiệu quả cao; duy trì các phong trào nữ công, tiếp tục phát huy phong trào văn nghệ, thể thao trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn… 

Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh những kết quả hết sức quan trọng mà Công đoàn Học viện đã đạt được với những con số ấn tượng được nêu trong báo cáo. Đặc biệt là Công đoàn đã phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị để chăm lo bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung, hình thức thiết thực. Không những thế, Công đoàn Học viện Tư pháp đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội II đã đề ra, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện cũng như Bộ Tư pháp. 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Học viện Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt… 

Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
 

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Học viện Tư pháp, Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thu đánh giá cao sự điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh việc phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng để tạo động lực thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. 

Nhân dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp. 

Ngay sau khi Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp kết thúc, Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để đảm bảo các Đại hội sau tiếp tục diễn ra thành công.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
 
Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
 
Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5
 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm