Đảng ủy Bộ Tư pháp đạt nhiều kết quả công tác quan trọng trong tháng 5/2024

(PLVN) -Ngày 24/5, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 05/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; báo cáo kết quả công tác tháng 5, trọng tâm công tác tháng 6/2024 của Đảng ủy Bộ; cho chủ trương về sắp xếp đối với Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể; xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho các Đảng viên dự bị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 5/2024, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ như: tham mưu Chính Phủ hoàn thiện, chỉnh lý và trình Quốc hội cho ý kiến để thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tổ chức tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định Tư pháp và tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các đề nghị xây dựng, dự án luật được giao chủ trì soạn thảo.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Trong tháng 6/2024, Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; tiến hành sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024; quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện Đề án vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Bộ Tư pháp và dự thảo vị trí các chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương của Đảng ủy Bộ trình Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xem xét, phê duyệt theo quy định...

Các đại biểu trao đổi, thảo luận,

Các đại biểu trao đổi, thảo luận,

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ công bố và trao quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp giao đồng chí Chánh Văn phòng Bộ tiếp tục kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho phiên họp và ghi nhận kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác tháng 05/2024, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06/2024 cũng như các nội dung tại Hội nghị. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu chủ trương về sắp xếp đối với Chi bộ đơn vị mình; tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên trong Ban thường vụ Đảng ủy để hoàn thiện báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Đọc thêm