Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo đề nghị của Tổng Kiểm toán nhà nước Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 504/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Quyết định vừa ban hành, danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước bao gồm: Nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán;

Nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; Văn bản báo cáo, trao đổi của Kiểm toán nhà nước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Quyết định số 504/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2022 và thay thế Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Về trách nhiệm thi hành, Quyết định số 504/QĐ-TTg quy định: Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm