Dành nguồn lực xứng đáng cho hoạt động văn hóa - nghệ thuật

(PLVN) - Ngày 18/11, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội

Đại hội có sự tham dự của hơn 500 văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân tộc ít người hoặc hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật các dân tộc ít người, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành…

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, những thành tựu, giá trị và bản sắc độc đáo của văn hóa hơn 50 dân tộc anh em không chỉ làm cho nền văn hóa Việt Nam đậm sắc màu phong phú mà còn góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm của dân tộc, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó giúp nền văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển thống nhất trong đa dạng, tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa, văn minh nhân loại.

Đồng thời Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương... cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành sự quan tâm và cả nguồn lực xứng đáng cần thiết để hoạt động văn hoá, nghệ thuật đúng với phương châm "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội".

Phó Thủ tướng tin tưởng, thời gian tới, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức, tập hợp, động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân bằng tấm lòng tất cả vì văn hoá dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cùng tài năng của mình góp phần thiết thực và hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm