Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

(PLVN) -Sáng ngày 11/12, tại Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; bà Nguyễn Hoà Hiệp Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp cùng các lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ tham dự hội nghị.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua ảnh 1
 

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Xuân Đào Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Trưởng khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tuyên bố Quyết định tổ chức hội nghị và vui mừng trước những kết quả nhất định trong năm 2019.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cho biết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trong Khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc ngay từ đầu năm. Nội dung phong trào thi đua thiết thực, bám sát với Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành và có sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, từ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Các phong trào thi đua được cấp uỷ và Thủ trưởng Sở Tư pháp, từ Cục THADS đến các Chi cục quan tâm, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng nên đã có những biện pháp, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thi đua một cách hiệu quả, từ đó góp phần làm cho phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ, duy trì liên tục và từng bước đi vào nề nếp.

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai phong trào thi đua của các cơ quan trong Khu vực thi đua đã tập trung vào những công tác trọng tâm, gắn thi đua với việc củng cố kiện toàn tổ chức, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả công tác và các phong trào khác do ngành và tỉnh phát động, nhất là thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua triển khai các công tác tư pháp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… 

So với chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019 Khu vực Thi đua đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tất cả các đơn vị đều đạt và vượt 2/2 chỉ tiêu được giao (vượt chỉ tiêu về việc 2,74%, vượt chỉ tiêu về tiền 2.79%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng trong khu vực vẫn còn những hạn chế nhất định như một số cơ quan còn gặp nhiều khó khăn do nhiệm vụ công tác được giao ngày càng nhiều trong khi biên chế ít, không bảo bảo nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua ảnh 2
 

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh đã ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan Tư pháp trong khối. Thứ trưởng cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khu vực năm 2020 như trong dự thảo Báo cáo đã trình bày. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V... Do đó, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa Thứ trưởng đề nghị Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua và thủ trưởng các đơn vị trong Khu vực cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua của Khu vực và đơn vị mình và tập trung đẩy mạnh các hoạt động, tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua ảnh 3
 

Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước (Hội nghị điển hình tiến tiến) tại cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định. Triển khai tích cực các hoạt động tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bên cạnh đó, tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua; Tổ chức tốt công các sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng; tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác, quan tâm phát hiện các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tại Hội nghị này tập trung lựa chọn những tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua để suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua khen thưởng qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua ảnh 4
 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cấp, các ngành của các tỉnh, thành phố trong khu vực thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để ngành Tư pháp triển khai thực hiện tốt công tác Tư pháp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tư pháp trong thời gian qua.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm