Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng

(PLVN) - Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng” các tỉnh, thành ủy phía Nam.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh khẳng định, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và CNTT nói riêng, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy, việc triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống chính trị nói chung, trong các cơ quan đảng nói riêng còn không ít khó khăn, hạn chế như công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; một số lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu trong việc sử dụng CNTT trong điều hành, tác nghiệp; việc triển khai ứng dụng trong chỉ đạo, quản lý điều hành còn hạn chế, các sản phẩm có chất lượng chưa cao…

Trong bối cảnh đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, tập trung triển khai ứng dụng CNTT theo kiến trúc tổng thể CNTT và truyền thông thống nhất trong các cơ quan đảng, hoàn thành các nội dung công việc đã được xác định trong Quyết định 260 QĐ/TW ngày 1/10/2014 của Ban Bí thư về việc ban hành “Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015-2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp và tập trung trao đổi các chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan đảng, giải pháp thực hiện; vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan đảng hiện nay; tác động của mạng xã hội đối với cơ quan đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm