Đề nghị sổ đỏ ghi tên cả vợ và chồng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sổ đỏ phải ghi tên cả vợ và chồng nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu nại, khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về đất đai.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xung quanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) mang tên cả vợ và chồng.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc này nhằm bảo đảm các quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu kiện, khiếu nại khi giải quyết các tranh chấp về đất đai từng bước tạo điều kiện để người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bình đẳng giới, về quyền của người phụ nữ đối với tài sản chung của vợ và chồng, trong đó có quyền sử dụng đất, sử dụng tài sản gắn liền với đất giúp người dân hiểu được tầm quan trong và nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sáng tạo để nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ tạo bình đẳng trong xã hội.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đã chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi "họ, tên của vợ hoặc chồng," để ghi "cả họ, tên vợ và họ, tên chồng" khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện các nội dung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ đã được Phó Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1606/VPCP-NN ngày 12/3/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Đọc thêm