Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Y tế vừa trình Chính phủ tờ trình về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Sẽ có thêm một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Sẽ có thêm một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế cho biết, sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (NĐ 146) đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng như tại các cơ sở y tế như: chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã An toàn khu cách mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg; phương thức đóng của một số đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 3 NĐ 146 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc) chưa được quy định trong NĐ 146; Mức hưởng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an; dân công hỏa tuyến đã được giải quyết hưởng chế độ; bị giảm mức hưởng, từ 100% (theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP) xuống còn 80% (theo quy định tại NĐ 146); người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhưng trong thực tế, còn rất nhiều người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri phản ánh, kiến nghị đang rất khó khăn;

Cũng theo Bộ Y tế, còn có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến tổng mức thanh toán trong thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT do NĐ 146 chưa quy định đầy đủ các nguyên nhân làm phát sinh chi phí tại cơ sở KCB; phương pháp xác định tổng mức thanh toán bằng công thức, nhưng khi triển khai xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện hoặc bằng công văn để diễn giải, quy định, hướng dẫn cụ thể rất phức tạp, dẫn đến khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, tổng mức thanh toán chưa phản ánh đầy đủ các chi phí thực tế phát sinh tại cơ sở KCB.

Về vấn đề này, ngày 25/10/2021, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo BHXH Việt Nam đã họp, thống nhất giao “Vụ BHYT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan đề nghị sửa đổi NĐ 146 theo hướng bỏ quy định về Tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT để hạn chế các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ sở KCB trong quá trình thực hiện KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT”.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đại dịch do COVID-19 gây ra, nếu thực hiện theo quy định hiện hành thì có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tiếp nhận, chuyển tuyến, bảo đảm quyền lợi trong KCB và thanh toán chi phí KCB đối với người tham gia BHYT và cơ sở KCB.

Theo đó, Bộ Y tế cho rằng, việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 146/2018/NĐ-CP là cần thiết để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT nói chung, trong thanh toán chi phí KCB BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ nói riêng.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất bổ sung đối tượng tham gia BHYT như: người dân sinh sống ở các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (nhóm do NSNN đóng); người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng)…

Bổ sung mức hưởng 100% cho nhóm đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, mức hưởng 95% cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số thoát nghèo nêu trên.

Về nhóm tham gia BHYT hộ gia đình, Bộ Y tế đề xuất bổ sung các khoản 4, 5 và 6 Điều 5 như sau: đối với hộ gia đình đang tham gia BHYT hộ gia đình mà vẫn còn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia BHYT theo hộ gia đình đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú, kể từ ngày 01/01/2022 thực hiện tham gia BHYT hộ gia đình theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú;

Đối với trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú sau ngày 01/7/2021 dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú; đối với trường hợp thông tin trong sổ hộ, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm