Đề xuất cho thôi việc người chậm nộp bản kê khai tài sản

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ vừa lấy ý kiến vào dự thảo nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Trong đó Thanh tra Chính phủ đề xuất người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng không trung thực, không giải trình được thu nhập tăng thêm có thể bị kỷ luật từ cảnh cáo đến miễn nhiệm chức vụ.

Đề xuất cho thôi việc người chậm nộp bản kê khai tài sản

Đề xuất cho thôi việc người chậm nộp bản kê khai tài sản

Những người nằm trong diện kê khai tài sản, thu nhập nhưng có hành vi cản trở, chống đối cơ quan chúc năng về nội dung liên quan thì sẽ bị buộc thôi việc, giáng cấp, bậc hàm, tước danh hiệu công an nhân dân.

Người chậm nộp bản kê khai thu nhập trên 45 ngày mà không có lý do chính đáng sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cho thôi việc; người chậm nộp trên 30 đến 45 ngày bị cảnh cáo và dưới 30 ngày thì khiển trách.

Dự thảo Nghị định nêu, danh sách người vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ phải niêm yết tại cơ quan tổ chức, nơi người đó bị kỷ luật trong một tháng, thậm chí đăng công khai trên cổng thông tin điện tử.

Theo dự thảo, 13 ngạch công chức buộc phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm như: Chấp hành viên, điều tra viên, kiểm toán, kiểm lâm, kiểm soát, kiểm soát ngân hàng, hải quan, kiểm tra thuế, thanh tra viên...

Ngoài ra, cán bộ từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên làm trong các lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép xây dựng, thủ quỹ, kế toán, quản lý vốn, đấu thầu, quản lý dự án... cũng phải kê khai tài sản, thu nhập.

Loại tài sản mà các cán bộ, công chức kê khai hàng năm gồm: Quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận sử dụng đất; nhà ở; cây lâu năm, hàng năm; vật kiến trúc gắn với nhà ở; vàng; tiền; kim cương; cổ phiếu; ngoại tệ; đồ thờ cúng; bàn ghế; tranh ảnh; tiền điện tử; tài sản ở nước ngoài... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm