Đề xuất nhiều giải pháp để công tác kiểm tra văn bản ngày càng sắc nét hơn

(PLO) - Chiều 31/7, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về tình hình thực hiện công tác năm 2018.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Đã kết luận 48 VB trái pháp luật 

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hòe cho biết, trong công tác kiểm tra, Cục đã tiến hành tự kiểm tra 4/4 văn bản (VB) do Bộ Tư pháp ban hành, bước đầu chưa phát hiện VB có nội dung không phù hợp với pháp luật. Riêng kiểm tra theo thẩm quyền, tính đến ngày 20/7/2018, đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 1.905 VB, ra kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 48 VB trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và có 17/48 VB được cơ quan ban hành xử lý. 

Cục cũng chú trọng tổ chức thực hiện thường xuyên công tác rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ một cách thường xuyên, kịp thời, đúng thời hạn. Cục đã xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2017 (gồm 49 VB, trong đó 43 VB hết hiệu lực toàn bộ, 6 VB hết hiệu lực một phần).

Hiện nay, Cục đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hệ thống hóa VB kỳ 2014 – 2018 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch hệ thống hóa VB tại Quyết định số 430/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, Cục còn phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện pháp điển và thẩm định xong 26 đề mục; trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển 3 chủ đề và 28 đề mục; cập nhật quy phạm mới ban hành vào 7 đề mục.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục tiến hành cập nhật 2.103 VBQPPL do các cơ quan ban hành gửi đến phục vụ cho công tác kiểm tra VB; rà soát, xác định hiệu lực của 862 VB có hiệu lực pháp lý cao hơn theo từng lĩnh vực để làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VB…

Tuy nhiên, theo bà Hòe, công chức của Cục thường bị quá tải trong công việc, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Việc xử lý VB trái pháp luật của các bộ, ngành, địa phương sau khi có kết luận của Cục còn chưa kịp thời và triệt để. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, Cục quyết tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị.

Để tạo điều kiện hoàn thành tốt hơn các mặt công tác, Cục đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo kiện toàn lãnh đạo cấp Cục, cấp Phòng; tham dự, chỉ đạo các đoàn công tác liên ngành tại các bộ, ngành, địa phương… Cục trưởng Đồng Ngọc Ba cũng mong muốn Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo “đầu vào” phục vụ trực tiếp cho các hoạt động có liên quan. 

Vào cuộc kiểm tra VB cần sớm hơn

Các cán bộ, công chức đã cùng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục và kiến nghị nhiều giải pháp để công tác của Cục ngày càng sắc nét hơn. Chẳng hạn như kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ, đơn vị trực thuộc đúng đề án vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; dìu dắt công chức trẻ; xây dựng đội ngũ cộng tác viên; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc…

Đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm của Cục, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được trong 7 tháng qua theo phương châm “kịp thời, thận trọng, chính xác, quyết liệt”.

Hoan nghênh việc triển khai đồng bộ các mặt công tác, bám sát kế hoạch được ban hành từ đầu năm, Thứ trưởng chỉ ra có những việc mà Cục hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, đã chú trọng hoàn thiện thể chế phục vụ hoạt động của Cục; trong công tác kiểm tra, xử lý VB tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, chú trọng kiểm tra VB theo các nguồn thông tin, kết luận kiểm tra chính xác, quá trình làm hết sức thận trọng; công tác rà soát, hệ thống hóa cũng được chú trọng hơn, nhất là quản lý nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; quan tâm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển.

Chia sẻ với những khó khăn của các mặt công tác này, theo Thứ trưởng, một trong số đó là tính chất công việc phức tạp, phát hiện VB trái pháp luật đã khó thì khẳng định được vi phạm, nhất là để cơ quan ban hành “tâm phục, khẩu phục” còn khó hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng vẫn thẳng thắn cho rằng, một số vụ việc vào cuộc còn chậm; quản lý nhà nước về công tác kiểm tra chưa sâu, nhất là theo dõi các bộ, ngành; sử dụng Bộ pháp điển còn hạn chế.

Đồng tình với nhiều giải pháp nêu trên, Thứ trưởng yêu cầu tới đây phải đẩy mạnh hơn nữa quản lý nhà nước về các mặt công tác của Cục; tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành. Trong công tác kiểm tra, cần vào cuộc sớm hơn, nếu có cơ chế thì vào cuộc ngay từ khi xây dựng dự thảo; khi xử lý VB, cần quyết liệt hơn, trường hợp bộ, ngành, địa phương không xử lý thì báo cáo Chính phủ.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền về tính pháp lý của VB hợp nhất. Trong công tác pháp điển, cần chú trọng truyền thông, hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển. Đặc biệt, chúc mừng Cục chuẩn bị tròn 15 năm tuổi, Thứ trưởng cho hay đây là dịp tốt để giáo dục truyền thống, giúp người dân hiểu rõ hơn nữa về công tác của Cục nói riêng, của Bộ, ngành Tư pháp nói chung.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm