Điểm nhấn ấn tượng của ngành Tư pháp An Giang năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Tư pháp An Giang vẫn linh hoạt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp. Ngành đã tận dụng mọi nguồn lực cùng với quyết tâm không ngừng của các tập thể, cá nhân đã giúp cho hoạt động Tư pháp An Giang năm 2021 thành công ngoài mong đợi.

Sở Tư pháp đã xây dựng và triển khai danh mục nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 với 238 đầu công việc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Điểm nhấn ấn tượng của ngành Tư pháp An Giang năm 2021 ảnh 1

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Công tác thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện chuyên sâu, đạt chất lượng và hiệu quả, đặc biệt góp ý về triển khai các văn bản quy định chính sách hỗ trợ người lao động trong phòng chống dịch Covid-19. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở được Sở đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện.
Trong năm, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, gửi 140.200 tin nhắn điện thoại về công tác bầu cử, chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 37.400 thuê bao điện thoại.

Về công tác hòa giải, tỉnh đạt tỷ lệ hòa giải thành 93%. Toàn tỉnh hiện có 879 Tổ Hòa giải với 5.453 Hòa giải viên. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật luôn chủ động và tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, UBND các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin đến cấp cơ sở và Nhân dân những quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước luôn tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kết quả là việc hoàn thành xong và trước hạn tất cả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương đã giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí của người dân... góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại An Giang, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Điểm nhấn ấn tượng của ngành Tư pháp An Giang năm 2021 ảnh 2

Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đăng ký hộ tịch, cấp thẻ Căn cước công dân, hỗ trợ địa phương quá tải trong công tác đăng ký hộ tịch liên quan đến việc cấp thẻ Căn cước công dân. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp đầu tư Dự án Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch nhằm số hóa khoảng trên 2,5 triệu dữ liệu hộ tịch từ năm 2003 trở về trước; dự án dự kiến được triển khai từ 2021 đến 2024. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm và bao quát trên các lĩnh vực và các nhiệm vụ của Tỉnh, Bộ Tư pháp giao và đạt kết quả nổi bật, đóng góp ngày càng nhiều vào tiến trình cải cách tư pháp.

Đánh giá về công tác năm 2021, ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết, Sở đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, Chương trình Công tác tư pháp năm 2021 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành nói riêng; có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp. “Những kết quả đạt được khá toàn diện góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm