Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 sẽ bàn về cải cách chính sách tài chính

(PLVN) - Diễn đàn Tài chính Việt Nam là sự kiện được Bộ Tài chính tổ chức thường niên, có tầm cỡ quốc gia và tính chất quốc tế. Diễn đàn là không gian khoa học rộng mở cho những sáng kiến đối với các vấn đề về kinh tế - tài chính đang được đất nước và nhân dân quan tâm. 

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 với chủ đề “Cải cách chính sách tài chính nhằm tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam”.

Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận và chia sẻ nhận thức chung về những vấn đề liên quan đến mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế.

Đây cũng là nơi để các đại biểu thảo luận về quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nhận diện những rào cản/”điểm nghẽn” về thể chế, chính sách về tài chính nói chung và trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể liên quan đến các động lực của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. 

Mục tiêu của diễn đàn là đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm