Điều chỉnh phí trước bạ một số dòng xe ô tô, xe máy để sát với giá thực tê giao dịch

(PLO)- Bộ Tài chính khẳng định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh lệ phí trước bạ của một số dòng xe theo  Quyết định 942/QĐ-BTC của Bộ Tài chính là bổ sung giá tính LPTB của các dòng xe ô tô, xe máy chưa được quy định trước đs, đồng thờ đảm bảm tính giá LPTB sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 24/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ tài chính đã bổ sung giá tính LPTB của các dòng xe chưa có trong Bảng giá của Bộ Tài chính gồm: 135 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 19 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 2 loại ô tô điện nhập khẩu; 2 loại  xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước; 29 loại xe máy hai bánh nhập khẩu và 127 loại xe máy 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Sửa đổi giá tính LPTB do biến động tăng, giảm 20% trở lên so với giá tại Bảng giá của Bộ Tài chính gồm: 27 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 03 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 03 loại xe máy hai bánh nhập khẩu; 6 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá tính LPTB của ô tô, xe máy theo định kỳ của Bộ Tài chính là để bổ sung giá tính LPTB của các dòng xe ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá Bộ Tài chính đã ban hành và  điều chỉnh các trường hợp giá biến động tăng, giảm 20% trở lên so với Bảng giá  Bộ tài chính đã ban hành để đảm bảo giá tính LPTB sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường và đảm bảo bình đẳng về giá trong việc tính LPTB của các dòng xe giữa các hãng xe.

Việc sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nguồn thông tin theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 304/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 như: tổng hợp thông báo giá của các hãng xe, tổng hợp giá giao dịch thực tế của ô tô, xe máy từ Cục Thuế 63 tỉnh, TP… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm