Điều kiện cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác

(PLVN) - Bộ GTVT vừa đưa ra đề xuất để lấy ý kiến về điều kiện để được cấp giấy phép lái tàu (GPLT) trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều kiện cấp giấy phép

Theo đó, Bộ GTVT đang sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi GPLT trên đường sắt và Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ GTVT.

Theo đó, Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 28 về điều kiện để được cấp GPLT trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, nhân sự có độ tuổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 36 Luật Đường sắt; 

Thứ hai, nhân sự phải có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư này; 

Thứ ba, nhân sự được doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị hoặc Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư dự án đánh giá đạt yêu cầu khi trực tiếp điều khiển đoàn tàu bảo đảm an toàn trong thời gian vận hành thử toàn hệ thống; 

Thứ tư, được Hội đồng đánh giá cấp GPLT theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Thông tư này, đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp GPLT”.

Thủ tục cấp giấy phép

Về trình tự thực hiện thủ tục cấp GPLT cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam, dự thảo Thông tư nêu: Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị có nhu cầu cấp GPLT nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Đường sắt Việt Nam;

Tiếp đó, Cục Đường sắt (CĐS) Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì CĐS Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc đầu tiên (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác). 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, CĐS Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp GPLT. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đánh giá cấp GPLT và đề xuất, kiến nghị của Hội đồng đánh giá cấp GPLT, CĐS Việt Nam thực hiện cấp GPLT cho những người được Hội đồng đánh giá cấp GPLT đề nghị. Trường hợp không đủ điều kiện cấp GPLT thì CĐS Việt Nam có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp GPLT

Về hồ sơ đề nghị cấp GPLT, dự thảo Thông tư quy định bao gồm: Một là, văn bản đề nghị cấp GPLT  của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này;

Hai là, đơn đề nghị cấp GPLT theo mẫu quy định tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này, 03 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ; Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe lái tàu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Ba là, xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị hoặc Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư dự án đối với nhân sự được đề nghị cấp GPLT đã trực tiếp điều khiển đoàn tàu bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành thử toàn hệ thống của Dự án theo quy định tại Phụ lục XVIII Thông tư này; xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị đối với nhân sự được đề nghị cấp GPLT đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đường sắt đô thị do cơ sở đào tạo có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư này.

Bốn là, bản sao hợp lệ: Biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu hạng mục đào tạo nhân lực vận hành khai thác dự án đường sắt đô thị chuyên ngành lái tàu theo hợp đồng của dự án kèm theo danh sách nhân sự được đề nghị cấp GPLT; giấy Chứng nhận an toàn hệ thống hoặc giấy Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vận hành; bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành phương tiện giao thông đường sắt đô thị do cơ sở đào tạo cấp thông qua quá trình đào tạo, chuyển giao công nghệ của dự án.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm