Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Đà Nẵng: Khuyến khích Sở Tư pháp thành phố mạnh dạn đề xuất kiến nghị với Bộ những khó khăn, vướng mắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/4, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cùng Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc tới Sở Tư TP . Đà Nẵng .

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng Đoàn công tác Bộ tư pháp làm viêc với Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng Đoàn công tác Bộ tư pháp làm viêc với Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng

Theo Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng, năm 2021, Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp và nhiều nhiệm vụ công tác khác được UBND thành phố giao thêm.

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã ban hành và thực hiện quyết liệt, triển khai có hiệu quả Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP. Đà Nẵng”; triển khai Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Sở Tư pháp Đà Nẵng là một trong 3 địa phương trên cả nước đã xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu (CSDL) công chứng và ban hành quy chế khai thác sử dụng. Ngoài ra, Sở đã triển khai hiệu quả việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Đà Nẵng: Khuyến khích Sở Tư pháp thành phố mạnh dạn đề xuất kiến nghị với Bộ những khó khăn, vướng mắc ảnh 1

Tư pháp Đà Nẵng là điểm sáng, nhiều sáng tạo để lan tỏa, học hỏi cho nơi khác; Bộ, ngành ngày càng được tín nhiệm, giao thêm nhiều việc và đều hoàn thành tốt.

Với việc chủ động của Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng trong xây dựng, ban hành và triển khai Quy chế phối hợp số 115/QCPH-STP-STNMT-CA-THA-VKS-TAND, các cơ quan liên quan đã phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin phong tỏa, kê biên, tạm dừng giao dịch và hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung phong tỏa, kê biên, chấm dứt tạm dừng giao dịch đối với tài sản trong các vụ án và tài sản đảm bảo thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc cập nhật thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn được thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, Sở đã chủ động đề xuất UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực mà Sở Tư pháp được giao quản lý, phục vụ kịp thời cho công tác Chuyển đổi số như: Xây dựng Hệ thống phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng CSDL lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn thành phố; Xây dựng Hệ thống CSDL công chứng và thông tin ngăn chặn trên địa bàn thành phố; Xây dựng Hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến; Số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn thành phố và đồng bộ vào hệ thống CSDL hộ tịch điện tử quốc gia.

Trong công tác LLTP, TP. Đà Nẵng là địa phương có số lượng hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP khá cao, tăng đều theo từng năm (trên 14.000 hồ sơ/năm). Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tích cực và có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP đúng và sớm hạn cho công dân. Tỷ lệ hồ sơ cấp phiếu LLTP trễ hẹn đã được giảm xuống tối thiểu, năm sau giảm hơn năm trước trong khi số lượng hồ sơ tiếp nhận ngày càng tăng.

Về việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Sở Tư pháp thành phố cho biết, đã ban hành Kế hoạch số 1057/KH-UBND ngày 13/4/2022 về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Đà Nẵng: Khuyến khích Sở Tư pháp thành phố mạnh dạn đề xuất kiến nghị với Bộ những khó khăn, vướng mắc ảnh 2

Ông Huỳnh Bá Hảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng nêu những vướng mắc, khó khăn cũng như kiến nghị gửi Bộ trong thời gian qua

Kế hoạch gồm 3 nhóm nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao: Nghiên cứu tổng hợp những vấn đề từ thực tiễn cần phải điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất đưa vào dự thảo các văn bản liên quan chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, Sở đã tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của Công an thành phố. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện Dự án kết nối, tích hợp dữ liệu đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp, Phần mềm đăng ký hộ tịch giữa Hệ thống một cửa của thành phố với Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, số hoá Sổ hộ tịch, phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhìn nhận, Đà Nẵng đã phát triển ấn tượng, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành tư pháp. Tư pháp Đà Nẵng là điểm sáng, nhiều sáng tạo để lan tỏa, học hỏi cho nơi khác; Bộ, ngành ngày càng được tín nhiệm, giao thêm nhiều việc và đều hoàn thành tốt.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Đà Nẵng: Khuyến khích Sở Tư pháp thành phố mạnh dạn đề xuất kiến nghị với Bộ những khó khăn, vướng mắc ảnh 3

Thú trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận đồng thời cũng khuyến khích Sở có vấn đề gì cứ mạnh dạn trực tiếp trao đổi với Bộ và các đơn vị liên quan… để cùng tháo gỡ khó khăn hay tham gia đóng góp ý kiến

Đoàn Công tác cũng đã ghi nhận và giải đáp 13 nội dung với những kiến nghị khác nhau của Sở Tư pháp Đà Nẵng gửi về Bộ. Thứ trưởng cũng khuyến khích: "Chúng ta cứ mạnh dạn nêu ra những kiến nghị. Có vấn đề gì, Sở trực tiếp trao đổi với Bộ và các đơn vị liên quan…để cùng tháo gỡ hay tham gia triển khai, đóng góp y kiến…”.

Riêng việc nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trong thời gian tới, Đoàn Công tác Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng phải tăng cường hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP tại Sở; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm LLTP quốc gia trong việc rà soát, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu LLTP; chủ động sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu tại Sở Tư pháp để cấp Phiếu LLTP.

Tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kéo dài do các cơ quan không trả lời, vướng mắc về thi hành án dân sự, đề nghị Sở Tư pháp nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm LLTP quốc gia tại công văn số 150/TTLLTPQG-HCTH ngày 10/3/2022 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin LLTP để giải quyết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm