Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc khảo sát, lấy ý kiến dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi

(PLVN) -Sáng ngày 13/10/2023, tại Sở Tư pháp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Tuấn An, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Công an tỉnh, Tài chính, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, đại diện một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Văn phòng luật sư Trần Lê và Cộng sự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu giá, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và hoạt động quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm tham gia bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với đội ngũ đấu giá viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên trong hành nghề, vì nghề nghiệp đấu giá liên quan trực tiếp đến xử lý tài sản, đòi hỏi đấu giá viên cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp.

Về quy định người được miễn đào tạo nghề đấu giá, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các trường hợp được miễn đào tạo nghề đấy giá gồm: Tiến sỹ Luật, chuyên viên chúng, nghiên cứu viên chứng, giảng viên chính trở lên trong lĩnh vực pháp luật. Đồng thời bổ sung quy định giảm thời gian đào tạo nghề đấu giá đối với một số trường hợp cụ thể như: Công chứng viên, thừa phát lại đã hành nghề một thời gian nhất định, người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên thay thế việc miễn đào tạo nghề đấu giá như quy định hiện hành.

Về quy định thời hạn xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá, các đại biểu đề nghị điều chỉnh thời hạn xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá cho phù hợp; xem xét bổ sung quy định thời hạn xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn; đồng thời đề nghị bổ sung quy định về các vấn đề phát sinh khi tạm dừng tổ chức đấu giá và xử lý đối với tiền đặt trước trong thời gian này, trình tự thủ tục của việc tiếp tục tổ chức đấu giá trong các trường hợp tạm dừng khi chưa hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và trường hợp tạm dừng khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

Các đại biểu đã cho ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định chưa quy định cụ thể trong Luật đấu giá tài sản gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật về đấu giá tài sản trên thực tế như bổ sung quy định về thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi vi phạm điều cấm quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ; bổ sung trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong việc bàn giao, lưu trữ hồ sơ khi tổ chức đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động…

Các đại biểu cho rằng, với số lượng điều khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tương đối nhiều nêu trong Dự thảo Luật, để đảm bảo dễ áp dụng và thực hiện, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, báo cáo Quốc hội theo hướng xây dựng Luật mới thay thế Luật đấu giá tài sản hiện hành để phù hợp hơn.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định./.

Đọc thêm