Doanh nghiệp, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong sinh nhật, cưới hỏi?

(PLVN) - Nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về pháo, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nhằm thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ban hành từ ngày 15/4/2009.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tăng hành vi bị cấm

So với Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Dự thảo mà Bộ Công an đang lấy ý kiến các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng, quản lý pháo có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, chỉ có 4 hành vi bị cấm thì Dự thảo đang xây dựng các hành vi bị cấm đã tăng lên 9. Cụ thể, Dự thảo quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung ứng, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ theo quy định tại Nghị định này; 

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo hoa, thuốc pháo hoa và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; Mang pháo, thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ;

Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng pháo, thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ được giao; Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường; 

Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo, thuốc pháo, và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất hoặc sử dụng pháo dưới mọi hình thức; 

Che giấu, không tố giác, giúp người khác chế tạo, sản xuất, mang, mua,  bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo, thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ trái phép;  Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo.  

Tổ chức, cá nhân được mua pháo hoa để sử dụng?

Dự thảo quy định, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung ứng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; Việc nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung ứng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. 

Dự thảo quy định các tổ chức, doanh nghiệp khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, loại; tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa; Giấy giới thiệu kèm theo bả̉n sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ; 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa lập thành 1 bộ và nộp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cấp Giấy phép mua; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày. 

Đáng chú ý, liên quan đến việc sử dụng pháo hoa, Dự thảo quy định một số điểm khá mới so với quy định cũ như: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Đọc thêm