Đồng Nai thực hiện liên thông thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi cho trẻ em

(PLVN) - Ngày 5/6, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa sở Tư pháp và BHXH tỉnh Đồng Nai.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa sở Tư pháp và BHXH tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế phải được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ đối với các cơ quan đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh.

Việc phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi được thực hiện bằng phương thức trao đổi thông tin qua hệ thống kết nối tự động trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế qua trục NGSP.

Theo đó, sau khi người dân đi đăng ký nộp một bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ theo quy định của pháp luật, cán bộ công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, xã (gọi chung là cán bộ đầu mối) có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông đảm bảo đầy đủ, đúng quy định và chuyển cho bộ phận, cá nhân có liên quan xử lý theo quy trình.

Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ em trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sau đó chuyển trả Giấy khai sinh cho cán bộ đầu mối.

Cán bộ đầu mối truy cập Phần mềm đăng ký khai sinh để cập nhật bổ sung, hoàn thiện thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em và chuyển dữ liệu sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cơ quan BHXH thực hiện tiếp nhận dữ liệu đăng ký khai sinh đã được chuyển từ Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp để xử lý hồ sơ, cấp thẻ BHYT cho trẻ em theo thẩm quyền và chuyển thẻ BHYT của trẻ em qua dịch vụ bưu chính công ích cho cán bộ đầu mối thực hiện liên thông để trả kết quả cho người có yêu cầu.

Thời gian thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT tối đa không quá 5 ngày làm việc, thời hạn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi là: 3 ngày.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm