Đồng Nai triển khai công tác Tư pháp năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 12/1, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình – Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp.

Bà Võ Thị Xuân Đào Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai trao bằng khen cho các cá nhân

Bà Võ Thị Xuân Đào Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai trao bằng khen cho các cá nhân

Báo cáo tại hội nghị, Sở Tư pháp Đồng Nai cho biết mặc dù năm qua, dịch COVID-19 xuất hiện gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều mặt nhưng với quyết tâm bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các định hướng thể hiện trong các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tư pháp để ngành tư pháp Đồng Nai xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp năm 2022.

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng và tiền đề để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, vì vậy Sở Tư pháp Đồng Nai chỉ ra định hướng như phát huy vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; phối hợp thực hiện và triển khai có hiệu quả thi hành Luật về tổ chức thi hành pháp luật sau khi được ban hành; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp, các tổ chức pháp chế tại địa phương theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công; đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động toàn ngành Tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật.

Đồng Nai triển khai công tác Tư pháp năm 2022 ảnh 1

Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dựa trên những định hướng đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành Tư pháp Đồng Nai đã được đặt ra trong năm 2022 tới. Quan trọng nhất vẫn là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy Đồng Nai liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện, nâng cao chất lượng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, vì bằng, đấu giá tài sản….

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép”. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề pháp lý phát sinh trong các dự án, vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai triển khai công tác Tư pháp năm 2022 ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi lắng nghe những ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình – Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đánh giá cao những kết qua mà Sở Tư pháp Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo, các định hướng quan trọng trong công tác tư pháp trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo ngành Tư pháp, bà Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai xin tiếp thu các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Cục trưởng, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 và đồng thời, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẩn trương triển khai và thực hiện ngay những định hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 01/2022.

Cùng chuyên mục
Bà Nguyễn Thị Thược báo cáo công việc với đoàn công tác của Bộ Tư Pháp thăm và làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thược vị Giám đốc tâm huyết với ngành Tư pháp xứ Tuyên

(PLVN) - 53 tuổi đời với gần 30 năm công tác trong ngành Tư pháp, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, kiên quyết “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp được đồng nghiệp mệnh danh là “Bông hồng thép” của ngành Tư pháp xứ Tuyên.

Đọc thêm