Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7

(PLVN) -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh yêu cầu trên trong phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra sáng 5/12.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: PV).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: PV).

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư quan trọng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định đánh giá, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, năm 2024 đề nghị HĐND TP Hà Nội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của QH, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP để cụ thể hóa, thể chế hóa thành Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết của HĐND TP trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của TP.

Đề cập đến nội dung HĐND TP Hà Nội tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu, Phó Chủ tịch QH đề nghị, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ”, ông Nguyễn Khắc Định nói.

Để HĐND TP Hà Nội luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”

Phó Chủ tịch QH cũng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của QH, trong đó có Nghị quyết số 97/2019/QH14 về “thí điểm mô hình chính quyền đô thị”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội”…

Phó Chủ tịch QH cho biết, QH, Ủy ban Thường vụ QH đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm cao của TP Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc chủ động xây dựng, trình QH sửa đổi Luật Thủ đô. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi vừa trình QH tại Kỳ họp thứ 6 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng. Thời gian tới, TP Hà Nội cần tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ QH để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND TP Hà Nội tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP...

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết, trong đó có xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và quyết nghị kế hoạch năm 2024 của TP; xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của QH.

Đọc thêm