Đưa ‘ánh sáng tri thức’ đến học sinh vùng dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ưu đãi giáo dục cho trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được xem là công cụ chính sách hữu hiệu giúp xoá đói, giảm nghèo, cải thiện phúc lợi và bảo đảm quyền bình đẳng trong học tập cho các em. 
Học sinh trường bán trú vùng cao Việt Bắc
Học sinh trường bán trú vùng cao Việt Bắc

Ưu tiên phát triển giáo dục

Những năm qua, để mọi người dân đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đã được Đảng và Nhà nước chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Trong đó, có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, sự nghiệp giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến đáng kể.

Đến nay, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta được củng cố và phát triển. Các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có lớp mầm non, tiểu học. 100% xã đã có trường tiểu học, trung học cơ sở; trung tâm cụm xã, các huyện đều có trường trung học phổ thông. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú , trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dự bị đại học ngày càng phát huy vai trò tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương nơi đây.

Một trường học với vùng cao

Cơ sở vật chất, thiết bị trường học phục vụ hoạt động dạy và học của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư xây dựng để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường mầm non, phổ thông đã đạt chuẩn quốc gia. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đời sống của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi không ngừng được nâng cao.

Từ đó góp phần ổn định và phát triển quy mô giáo dục, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và hoàn thiện dần mạng lưới cơ sở giáo dục ở các địa phương, từng bước nâng cao quy mô mạng lưới và chất lượng giáo dục trong các trường chuyên biệt.

Nhiều kết quả tích cực

Hiện nay, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Theo số liệu thống kê của ngành giáo dục, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học đạt 98,6% (tỷ lệ chung của cả nước là 99,7%); tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học cấp trung học cơ sở đạt 93,2% (tỷ lệ chung của cả nước là 94,3%); tỷ lệ người dân tộc thiểu số độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ mức độ 1 là 93,7% (tỷ lệ chung của cả nước là 98,8%).

Chính sách ưu đãi giáo dục đã phát huy vai trò cho trẻ em vùng cao

Chính sách ưu đãi giáo dục đã phát huy vai trò cho trẻ em vùng cao

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dự bị đại học ngày càng được được đầu tư, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2022-2023, có 318 trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 105.000 học sinh nội trú, toàn quốc 1.139 trường phổ thông dân tộc bán trú ở 29 tỉnh/thành phố với 245.080 học sinh bán trú.

Bên cạnh đó, còn có 2.176 trường phổ thông có học sinh bán trú với số lượng 213.199 học sinh bán trú. Có 04 trường dự bị đại học và trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc có hệ dự bị đại học với quy mô khoảng 3.000 học sinh dự bị/năm.

Nhìn chung, công tác giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chính sách, chế độ hỗ trợ cho trẻ em, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cơ bản đã phủ khắp đối tượng, tạo điều kiện cho các em được tham gia học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nơi đây.

Đọc thêm