Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Việt Nam- Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển đất nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề: “100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

 Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau 100 năm xây dựng và phát triển; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn, xây dựng Trung Quốc trở thành nước Xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng sáng tạo, làm sâu sắc hơn những quy luật vận động, phương hướng xây dựng và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với ba trụ cột là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thu nhập cao vào năm 2045.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không ngừng nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, kế thừa và phát triển những thành quả lý luận. Nắm vững những bài học kinh nghiệm được đúc rút hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt Đảng phải luôn kiên định vững vàng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là điều hết sức quan trọng, là vấn đề mang tính nguyên tắc, sống còn đối với chế độ, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đảng phải luôn quán triệt bài học “dân là gốc”. Thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.

Nhắc lại nội dung được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là minh chứng hùng hồn khẳng định đường lối đổi mới của Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng thông báo về công tác xây dựng, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng; bày tỏ mong muốn thúc đẩy đổi mới, giao lưu lý luận giữa hai Đảng nói chung, hai trường đảng hai nước nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trần Hy - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Hiệu trưởng Trường Đảng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc điểm lại những bước xây dựng, phát triển, thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua, đồng thời khẳng định quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Trung Quốc-Việt Nam.

Hội thảo diễn ra với ba phiên thảo luận về ba nội dung chính: Thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh nghiệm phát triển đất nước của hai đảng; trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc; ý nghĩa và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 50 tham luận, được nghiên cứu công phu, có giá trị và chất lượng khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đảng TƯ Trung Quốc và các ban, bộ, ngành TƯ; các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc.

Với những tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, các tham luận tại hội thảo khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Triển vọng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước thời gian tới còn rất lớn và đầy tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa. Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngày 24/9 vừa qua, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (TƯ) Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình điện đàm và đạt được nhận thức chung quan trọng nhằm định hướng phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực. Quan hệ đối ngoại trên kênh Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy; hợp tác quốc phòng-an ninh được tăng cường; hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai bên phát triển tích cực.

Hai bên bày tỏ mong muốn cùng đi sâu hợp tác, giao lưu thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực; thúc đẩy tin cậy chính trị, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm