Gần 100 học viên được truyền dạy nghệ thuật dân gian dân tộc Thái, Khơ Mú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/6, tại xã Mường Cang, tỉnh Lai Châu đã diễn ra chương trình khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật Hát then - Đàn tính dân tộc Thái và trình diễn dân gian dân tộc Khơ Mú. Chương trình do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Than Uyên phối hợp với 3 xã (Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim) tổ chức.

Nghệ nhân Lò Văn Sơi dân tộc Thái hướng dẫn học viên nhỏ tuổi về kỹ năng học đàn tính. Ảnh: Tùng Phương.

Nghệ nhân Lò Văn Sơi dân tộc Thái hướng dẫn học viên nhỏ tuổi về kỹ năng học đàn tính. Ảnh: Tùng Phương.

Tham gia lớp truyền dạy có 95 học viên là người dân 3 xã (Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim) có đam mê về nghệ thuật Hát then - Đàn tính, văn hóa truyền thống dân tộc Thái và yêu thích nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Khơ Mú. Trong đó, lớp truyền dạy nghệ thuật Hát then - Đàn tính dân tộc Thái có 80 học viên, lớp trình diễn dân gian dân tộc Khơ Mú có 15 học viên.

Trong thời gian học từ ngày 12/6 - 15/8/2021, học viên được các nghệ nhân, giảng viên truyền dạy nghệ thuật Hát then - Đàn tính, múa Then; hướng dẫn các kỹ năng xây dựng, dàn dựng các tiết mục đàn ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Thái; truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Khơ Mú.

Đồng thời, hướng dẫn các bước xây dựng, thành lập đội văn nghệ quần chúng; câu lạc bộ văn hóa văn nghệ; quy chế, kế hoạch duy trì sinh hoạt và hoạt động. Xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức các hội thi, hội diễn để duy trì, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ; dàn dựng một số tiết mục văn nghệ cho các đội để làm cơ sở nền tảng…

Qua lớp truyền dạy, nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân; tạo điều kiện để các hạt nhân văn nghệ và quần chúng Nhân dân được sáng tạo, giao lưu, lưu truyền, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm