Gần 88% đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại ba miền. Bộ Tư pháp đã ưu tiên tổ chức tập huấn chuyên sâu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết hợp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho đại diện Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp  – Hộ tịch cấp xã của 10 tỉnh đại diện theo vùng, miền còn gặp khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ở địa phương, năm 2019, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ cho công chức được giao theo dõi, tham mưu xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; tập trung nguồn lực hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Qua thống kê, báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, đã có 9687/10985 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, đạt 87.58%. So với năm 2018, đã tăng hơn 600 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tối đa như: Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Đà Nẵng, Hà Nam, Hậu Giang. Một số tỉnh đã có kết quả vượt bậc so với năm 2018 như Sơn La (đạt 68.09%), Quảng Ngãi (đạt 75.9%), Điện Biên (đạt 70,43%), Lạng Sơn (đạt 85,51)… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm