Giải quyết đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra tại buổi làm việc với Ban Dân nguyện ngày 17/5. Đồng thời tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, đặc biệt là hậu giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân 

Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, trong nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp gần 49.000 lượt người về hơn 13.000 vụ việc. Qua tiếp công dân, đã hướng dẫn bằng văn bản gần 1.200 vụ việc, có văn bản chuyển hơn 1.300 vụ đến các cơ quan có thẩm quyền và nhận được 290 văn bản cung cấp thông tin, trả lời của cấp có thẩm quyền.

Ban cũng đã tập trung chỉ đạo đổi mới trong công tác giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri như tổng hợp, phân loại và chuyển ý kiến cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, để chuyển đến các cơ quan thẩm quyền, lựa chọn những vấn đề kiến nghị được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi; đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Ban đã xây dựng và hoàn thiện 10 báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.

Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, hầu hết các kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời đúng thời gian quy định. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết, Ban Dân nguyện đề nghị các bộ, ngành nêu rõ thời hạn, lộ trình giải quyết. 

Nhận định tính chất công việc nhạy cảm, phức tạp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Ban Dân nguyện. Theo đó, Ban đã giúp Ủy ban Thường vụ QH thực hiện nhiệm vụ giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân đạt hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với QH, Đảng, Nhà nước nói chung; hoàn thiện các chính sách pháp luật, thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cử tri đánh giá cao uy tín của QH thông qua các hoạt động này.

Trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay, ông Vương Đình Huệ cho rằng, ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày một nhiều là điều khách quan. “Điều quan trọng là thái độ, cái nhìn của chúng ta để quyết tâm giải quyết các vấn đề người dân đặt ra sao cho thấu tình, đạt lý; phải cộng đồng trách nhiệm, quan tâm giải quyết các vấn đề của người dân với tính xây dựng cao, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước. Trên tinh thần đó, công tác dân nguyện sẽ dần đi vào nền nếp”, Chủ tịch QH nhấn mạnh. 

Thời gian tới, Ban Dân nguyện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là từ nay đến ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dứt điểm những khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến các ứng cử viên. Đồng thời, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia, những nơi có thể phát sinh điểm nóng trước khi bầu cử, địa bàn trọng điểm để lên những phương án cụ thể.

Phân loại cụ thể những vụ việc khiếu nại, tố cáo

Đối với chương trình kế hoạch giám sát năm 2021, Ban cần chủ động nghiên cứu đề xuất chương trình năm 2022 và cả nhiệm kỳ về giám sát giải quyết những kiến nghị của cử tri. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị Ban thống kê, kiểm đếm những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài để phân loại cụ thể, đề ra chương trình giám sát tối cao của QH, Ủy ban Thường vụ QH về việc thực hiện, giải quyết khiếu nại, tố cáo và vấn đề liên quan đến giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, nâng cấp giao diện phần mềm theo dõi các kiến nghị, xử lý của công dân, nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, có cơ sở dữ liệu chung. Phối hợp Văn phòng QH, Tổng Thư ký QH để báo cáo Ủy ban Thường vụ QH việc giám sát kết quả kiến nghị, tố cáo của cử tri, bám sát yêu cầu thực tiễn, làm cho các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ QH sinh động và gần dân hơn.

Chủ tịch QH gợi mở, Ban Dân nguyện cần nghiên cứu cơ chế cung cấp thông tin; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác dân nguyện của QH, mở các chuyên san, chuyên mục, nhất là đối thoại chính sách. Điều quan trọng là thông qua theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân thì đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật như thế nào.

Đặc biệt, Ban Dân nguyện cần phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của QH, các Đoàn Đại biểu QH đẩy mạnh công tác dân nguyện, đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ QH và QH về chỉ đạo hướng dẫn, giám sát công tác dân nguyện đối với các Đoàn Đại biểu QH và HĐND, quan tâm hơn nữa đến công tác hậu giám sát, đeo bám đến cùng, truy đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm bởi nếu giải quyết tốt từ cấp dưới thì số lượng đơn thư, kiến nghị dồn lên cấp trên sẽ càng ít đi. Ngoài ra, cần giám sát những vấn đề trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an ninh nông thôn. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm