Giảm 12 đầu mối Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, hệ thống tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội giảm từ 98 đầu mối xuống còn 86 đầu mối (kể cả Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng), giảm 12,25%.

Chiều 18/8, tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội nhân dân.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị UBTVQH ban hành nghị quyết về thành lập 22 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương hiện hành; thành lập 63 Cơ quan ĐTHS khu vực trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS khu vực hiện hành

Giảm 12 đầu mối Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội ảnh 1
Quang cảnh Phiên họp thứ 2, UBTVQH khóa XV.

Đồng thời, giải thể 02 Cơ quan ĐTHS khu vực, gồm Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 11 và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 12. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, hệ thống tổ chức Cơ quan ĐTHS giảm từ 98 đầu mối xuống còn 86 đầu mối (kể cả Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng), giảm 12,25%.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp do Chủ nhiệm Lê Thị Nga trình bày cho biết, tuy việc trình còn chậm so với yêu cầu của cấp có thẩm quyền nhưng đa số ý kiến Thường trực Ủy ban tán thành với đề nghị của Chính phủ và cho rằng việc sắp xếp, tổ chức lại như trên đã góp phần thực hiện được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa mô hình Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân để hạn chế sự xung đột thẩm quyền (vừa theo địa bàn, lãnh thổ, vừa theo thẩm quyền quản lý ngành), đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu gọn hơn nữa đầu mối các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ và quan tâm hơn một số vấn đề như phương án cụ thể về nhân sự, biên chế, chế độ, chính sách đối với cá nhân chịu sự tác động; phối hợp chặt chẽ với TANDTC, VKSNDTC để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ thông suốt, nhịp nhàng với hệ thống tổ chức mới của Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân…

Cuối ngày, bế mạc Phiên họp thứ 2, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh, UBTVQH đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Các nội dung tại Phiên họp thứ 2 đều được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc, rất tâm huyết. UBTVQH thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền cũng như với các nội dung cho ý kiến để các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các nội dung trình QH xem xét tại Kỳ họp thứ 2.

Theo Chủ tịch QH, từ nay đến Kỳ họp thứ 2, còn 2 Phiên họp thường kỳ tháng 9 và tháng 10, UBTVQH có thể xem xét họp thêm phiên không thường kỳ hoặc phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật để xem xét các nội dung, các dự án luật mà Chính phủ trình để đảm bảo chất lượng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 được cao hơn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm