Hà Nội: Nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính

(PLVN) - Theo ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 16/8, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS Trần Thị Phương Hoa dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính (TTHC) và công tác thi hành án hành chính (THAHC) tại UBND TP Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục THADS TP Hà Nội đã trình bày Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật TTHC và công tác THAHC tại địa phương. Cụ thể, từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/5/2019, UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn thành phố đã ban hành 825.798 quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC). 

Trong đó, tổng số QĐHC, HVHC bị khởi kiện tại Tòa án là 1.205/825.798. Tổng số QĐHC, HVHC bị tòa án tuyên hủy, sửa một phần và toàn bộ là 31/1.205. Các QĐHC bị hủy chủ yếu là của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã. Như vậy, số QĐHC của Chủ tịch, UBND bị hủy chiếm tỷ lệ thấp, cho thấy các QĐHC của UBND, Chủ tịnh UBND ban hành cơ bản đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Hà Nội: Nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính ảnh 1

Các cơ quan, người bị kiện đã chấp hành các quy định về việc tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa theo quy định của Luật TTHC. Đối với những trường hợp không thể trực tiếp tham gia phiên tòa đều có thực hiện việc ủy quyền hoặc cử người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị kiện theo Điều 60, Điều 61 Luật TTHC và xin xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 157 Luật TTHC.  

Về công tác THAHC, từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/5/2019, cơ quan thi hành án phải tổ chức thi hành 30 bản án (trong đó 9 bản án tồn từ những năm trước, 21 bản tiếp nhận mới từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/5/2019). Trong đó, đã thi hành xong 11 bản án, quyết định; 1 bản án đã có kháng nghị của Tòa án; chưa thi hành 18 bản án, quyết định.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố đã có ý kiến phát biểu bổ sung, giải trình một số nội dung để làm rõ hơn Báo cáo của UBND TP và tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, sâu sát của Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trong việc triển khai thi hành pháp luật về TTHC và trong công tác THAHC. Nhờ đó, chất lượng ban hành các QĐHC của thành phố ngày càng được nâng cao, số lượng QĐHC rất lớn nhưng tỷ lệ bị khởi kiện khởi kiện tại Tòa án chiếm tỷ lệ rất thấp.

Hà Nội: Nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính ảnh 2

 Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: còn một số QĐHC ban hành chưa đảm bảo khách quan, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện đông người, kéo dài. Số vụ việc hành chính bị khởi kiện đối với QĐHC của Chủ tịch, UBND ngày càng tăng nên việc tham gia đối thoại và có mặt tại phiên tòa của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND chưa được đảm bảo…

Do vậy, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật TTHC, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và những chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật TTHC và THAHC trên địa bàn Thành phố. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc ban hành các QĐHC để hạn chế khiếu nại, tố cáo và khởi kiện tại tòa.

Cùng với đó, Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo nghiêm các Sở, Ban, ngành, quận, huyện tham gia đầy đủ các phiên tòa xét xử vụ án hành chính; tiếp tục quan tâm tới công ác THAHC, yêu cầu cơ quan THADS trên địa bàn báo cáo các vụ án hành chính chưa được thi hành để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. TAND TP Hà Nội cần chuyển giao đầy đủ, kịp thời các quyết định, bản án hành chính để tạo thuận lợi cho cơ quan THADS trong việc theo dõi, đôn đốc. VKSND TP Hà Nội tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn theo quy định của Luật TTHC năm 2015. Thực hiện hoặc chỉ đạo VKSND cấp huyện thực hiện chức năng kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính sang cơ quan THADS để theo dõi theo quy định; kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Cục THADS thành phố cần làm tốt công tác phối hợp với TAND, VKSND trong việc nhận chuyển giao bản án; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thống kê về kết quả THAHC trên địa bàn.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác thi hành pháp luật về TTHC và THAHC. Đồng thời giao Cục THADS TP Hà Nội và các cơ quan chuyên môn tổng hợp số liệu, cung cấp thêm các thông tin để hoàn thiện báo cáo và làm rõ hơn các vấn đề mà thành viên Đoàn kiểm tra đã đề cập. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm