Hải Dương chuẩn bị tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 14 (2024 - 2025) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi.
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 13 chấm sơ khảo chấm sơ khảo lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải.
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 13 chấm sơ khảo chấm sơ khảo lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải.

​Theo đó, đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh; cá nhân, tổ chức người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Các đối tượng dự thi không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2019 trở lại đây, đảm bảo hồ sơ theo quy định, đều có quyền tham dự Hội thi.

Theo ban tổ chức, lĩnh vực dự thi gồm tất cả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các giải pháp sáng tạo thuộc 1 trong 6 lĩnh vực sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y, dược; Giáo dục, đào tạo; Vật liệu, hoá chất, năng lượng và các lĩnh vực khác​​​​

Các tổ chức đã đầu tư kinh phí để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức cho phép đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi đó.

Ngoài ra, giải pháp kỹ thuật được tạo ra là kết quả của quá trình phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ áp dụng tại Việt Nam, trong đó có Hải Dương phải được sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân hoặc tổ chức đứng chủ trì nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cam kết giải pháp đó chưa đăng ký dự thi ở các Hội thi khác trong toàn quốc.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/6/2025 (theo dấu bưu điện đối với Hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Đọc thêm