Hải Dương lên phương án điều chỉnh vốn của nhiều dự án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/2, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp tháng 2 (lần 2) để nghe và thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Trong đó, có báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch điều chỉnh năm 2024.
Trong phiên họp ngày 21/2, tỉnh Hải Dương đã lên phương án điều chỉnh vốn của nhiều dự án.
Trong phiên họp ngày 21/2, tỉnh Hải Dương đã lên phương án điều chỉnh vốn của nhiều dự án.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, căn cứ vào kết quả xác định giá đất cụ thể và tiến độ thu tiền sử dụng đất của các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn, tỉnh dự kiến thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 7.870 tỷ đồng so với kế hoạch giao (kế hoạch là 35.769,8 tỷ đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đề xuất điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 dư vốn. Đồng thời giao tăng 4.939 tỷ đồng thu từ sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để phân bổ cho 27 dự án cấp bách cần thiết khởi công sớm. Trong đó 2 dự án khởi công mới đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bổ sung danh mục và phân bổ cho 18 dự án; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, giao cấp huyện thực hiện 7 dự án.

Tổng kế hoạch vốn năm năm 2024 chưa phân bổ là 340 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đề nghị trích 146,5 tỷ đồng phân bổ cho 8 dự án.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cũng đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 là 650,8 tỷ đồng.

Đối với nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung các dự án cấp thiết phục vụ nhiệm vụ phát triển xã hội. Các dự án được cân nhắc, đề xuất triển khai theo thứ tự ưu tiên. Bao gồm các công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin.

Về phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu việc triển khai phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, rà soát số liệu, bảo đảm danh mục và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 đúng quy định.

Đọc thêm