Hải Dương: Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Vừa qua, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS chủ trì.

Hải Dương: Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan phức tạp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuấn lợi để các cơ quan THADS của tỉnh Hải Dương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Năm 2016, toàn Ngành 84,9% về việc và 82,1% về tiền, năm 2017 toàn Ngành đạt 86,2% về việc và 47,9% về tiền. Năm 2018, toàn Ngành đạt 85,74% về việc và 32,70% về tiền. Năm 2019 toàn Ngành đạt 82,49% về việc và 37,38% về tiền và năm 2020, toàn ngành đạt 83,43% về việc và 48,56% về tiền. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện kịp thời chủ động tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện. Các thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong triển khai các hoạt động, của Ban Chỉ đạo….

Cùng chuyên mục

Đọc thêm